SE Uddannelse

Uddannelse i Somatic Experiencing

Introduktion

Uddannelsen til Somatic Experiencing Practitioner er en overbygningsuddannelse, der kræver en grunduddannelse indenfor det social- eller sundhedsfaglige område, samt en terapeutisk træning og erfaring.

Optagelse forudsætter et 3-dages introduktionskursus til SE.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 3 niveauer: Begynder, mellemniveau og avanceret niveau. Hvert niveau består af 2 moduler, hver af 6 dages varighed.

Indhold

Begynder 1 & 2

På begynderniveau indføres man i de grundlæggende principper og erhverver sig færdigheder i det terapeutiske arbejde med metoden.

Traumets fysiologiske baggrund:

 • Begreberne: containment, ressourceopbygning og empowerment.
 • Opøvelse i at spore sansninger i kroppen, dosering af intervention og etablering af kontinuitet gennem den følte fornemmelse.
 • Opøvelse i etablering af forsvarsreaktioner.
 • Indføring i dynamikken mellem sanselig overvældelse (traumatisk) og kropslige reaktioner, herunder integration af modsatrettede følelser og genskabelse af regulering af nervesystemet.
 • Indføring i sammenhængen mellem sanser, følelser, tanker, handlinger og forestillinger (SIBAM)
 • Indføring i at identificere, normalisere og stabilisere traumatiske reaktioner.
 • Opøvelse af færdigheder til at kunne undgå: retraumatisering og falsk hukommelse.
 • Indføring og træning i at afkoble angst fra immobilitet; genetablere og vedligeholde sunde grænser.
 • Opøvelse af færdigheder i at håndtere akutte traumatiske reaktioner

Mellemniveau 1 & 2

På mellemniveau 1 og 2 vil forskellige kategorier af traumatiske hændelser og chok blive undersøgt, og behandlingsstrategierne bliver gennemgået.

 • Global High Intensity (bl.a. kirurgi).
 • Angreb man ikke kan undslippe (bl.a. voldtægt,).
 • Fysisk skade (bl.a. forbrænding).
 • Mangel på fysisk forsvar (bl.a. fald).
 • Emotionelle traumer (bl.a. tab og svigt).
 • Naturkatastrofer (bl.a. jordskælv).
 • Tortur og rituelt misbrug (bl.a. krigstortur).

Avanceret 1 & 2

Kurserne på Advanced Level bliver ud over nedenstående beriget med lærernes egen erfaring og viden til yderligere inspiration til SE-metoden.

 • Forholdet mellem traumer og forskellige kliniske syndromer.
 • Integrerer yderligere SE teori og praksis med dine terapeutiske specialer.
 • Du lærer SE kropsarbejde i relation til de forskellige traumekategorier.
 • Applikation af forskning i traumets psykofysiologi.
 • Kunsten at lave terapi.
 • Specielle emner, herunder arbejde med børn og spædbørn.

Egenterapi og supervision

Der stilles krav til 5 sessioner egenterapi pr. niveau. Desuden skal kursisterne have modtaget 4 timers supervision på begynderniveau, 6 på mellemniveau og 8 på avanceret niveau. Supervision kan tages individuelt eller i gruppe.

Praktisk information

- Klik her for at læse mere om det kommende uddannelses program

Kommende uddannelses program

År 2023

Intro

08 – 10  Februar 2023, Astrologihuset, Ursula Fürstenwald

Tilmeld dig til Intro her

Hold 15

Advanced 1 med Itta Wiedenmann (Tisvilde) 20. Februar – 25. Februar

Hold 15

Advanced 2 med Itta Wiedenmann Femhøj (Jægerspris) 27. August – 01. September

Hold 16

Intermediate 1 med Ariel Giarretto (Tisvilde) 21. August – 26. August 2023

Hold 16

Intermediate 2 med Ariel Giarretto (Tisvilde) 20. November – 25. November 2023

Hold 17

Beginner 1 med Rachporn Sangkassad Femhøj (Jægerspris) 19. November til 24. November 2023

År 2024

Hold 16

Advanced 1 med Itta Wiedenmann (Tisvilde) 12. Februar – 17. Februar

Hold 16

Advanced 2 med Itta Wiedenmann (Tisvilde) 19. September – 24 September

Hold 17

Beginner 2 med Rachporn Sangkassad Femhøj (Jægerspris) 25. Februar til 1. Marts 2023

Hold 17

Intermediate 1 med Ariel Giarretto (Tisvilde) 27. Oktober – 1. November 2024

År 2025

Hold 17

Intermediate 2 med Ariel Giarretto (Tisvilde) 2. Marts – 7. Marts 2025

Hold 17

Advanced 1 med Ursula F Kaiser (Tisvilde) 5. Oktober– 10. Oktober

År 2026

Hold 17

Advanced 2 med Ursula F Kaiser (Tisvilde) 11. Januar – 16. Januar

Ansøgning

Du ansøger om optagelse på uddannelsens begynderniveau. Gennemfører du begynderniveauets to moduler, kan du optages på uddannelsens næste niveau. Tilmeldingen er bindende for et niveau ad gangen (2 x 6 dage). Det er et krav, at man har deltaget i et SE-introduktionskursus før man kan starte på uddannelsen.

Ansøgning med cv og foto sendes til info@coherence.as.

Betingelser

Man binder sig til et niveau ad gangen (dvs. 2 x 6 dage) – med mindre andet er aftalt.

For at blive certificeret Somatic Experiencing Practitioner skal man have gennemført hele uddannelsen og have gennemført det nødvendige antal terapisessioner og supervisionstimer.

Mister man kursusdage, skal man enten tage de tabte dage på en ny træning på tilsvarende niveau og modul eller gennemse instruktions-videoer svarende til den tabte træning. Derudover skal man tage én ekstra supervisionstime pr. tabt dag.

Pris

Begynder-, Mellem- og Avanceret niveau, (12 dage per niveau fordelt over 2 moduler) kr. 20.000 pr. niveau eller kr. 10.000 per modul. Hertil kommer en udgift på cirka 6200 ,- pr. modul til kost og logi på Tisvilde Højskole. Denne udgift kan varier grundet energikrisen. Denne udgift afregnes direkte mellem kursist og Coherence Traume heling.

Derudover må påregnes udgifter til supervision (+ moms) og sessioner. (-moms). For tiden er prisen fra kr. 800,- pr. time af ca. 50 minutters varighed.

Ved evt. framelding til et helt modul kan det pågældende modul enten tages i udlandet eller på et senere hold i Danmark. Kontakt os for oplysninger om refundering.

Kursussted

Træningerne foregår i skønne omgivelser på Tisvilde Højskole, en gammel velholdt badepension tæt på skov og strand, samt på Femhøj kursus sted i Jægerspris på Sjælland midt i natur skønne omgivelser.

Kursussprog

Dansk og engelsk.

Studiebog

Download studiehåndbogen her: Studiehåndbog

Supervision og personlige sessioner

Download supervision sheet

Download session sheet

Assistenter

Du kan se listen over assistenter på SE uddannelsen i Danmark på SE Foreningenshjemmeside: https://somaticexperiencing.dk/assistenter/

Kursussted

Træningerne foregår i skønne omgivelser på Tisvilde Højskole, en gamle velholdt badepension tæt på skov og strand.

Kursussprog

Dansk og engelsk.

Studiebog

Download studiehåndbogen her: Studiehåndbog

Supervision og personlige sessioner

Download supervision sheet

Download session sheet

Assistenter

Du kan se listen over assistenter på SE uddannelsen i Danmark på SE Foreningenshjemmeside: https://somaticexperiencing.dk/assistenter/